Kollárova 17, 078 01 Sečovce    TEL 056/6783101    FAX  056/6783102

      Múdrosť dňa:
Ľahšie je rozbiť atóm, ako predsudok. (A. Einstein)
meniny oslavuje:
zajtra má meniny:

Riaditeľstvo Spojenej školy oznamuje žiakom a rodičom, že slávnostné otvorenie školského roka 2018/19 bude pondelok 3. 9. 2018 o 9:00 hod.
Internetová žiacka knižka
Obrazový sprievodca

Naša škola sa zapojila do projektu Modernizácia vzdelávania v Spojenej škole v Sečovciach na základe požiadaviek trhu práce.

                     
Základné informácie o projekte.

Naša škola sa zapojila do projektu Podpora sociálnej inklúzie a ďalšieho vzdelávania príslušníkov MRK.

          
Informácie o projekte.

Naša škola bola vybraná na realizáciu projektu Obnoviteľné zdroje energie na školách.


Inovácia vzdelávania na Spojenej škole v Sečovciach

                     
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Naša škola používa progeCAD Professional CAD systémy

Študenti našej školy za zapojili do projektu Tancujúce mesto