Spojená škola Sečovce, Kollárova 17

streda 26.6.2019  |    |

 chýbajúci
 


 oznam
Streda 26. 6.
Účelové cvičenie na ochranu života a zdravia - všetky triedy okrem tretiakov + triedni učitelia

III.O + IV.O + I.G - turistika
II.G + II. A - telocvičňa
I.A + I.C + II.C - strelecká liga
III.A, III.G - kurz

Štvrtok 27. 6.
odovzdávanie a preberanie učebníc, upratovanie tried
 


26.6.2019 6:57  generované programom Zastupovanie 4.1 © RNDr.Červený   www.cerveny.sk